Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " KODEKS PRACY "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2015 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                      

Pytanie dnia


W jakim celu kieruje się pracownika na kontrolne  badania lekarskie?:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

60 %
Błędne odpowiedzi

40 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Zasady współżycia społecznego

oznaczają minimum powszechnie przyjmowanych zasad poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami. Jest to zwrot niedookreślony, używany zwłaszcza w przepisach regulujących stosunki cywilnoprawne; stosując go, ustawodawca tworzy klauzulę generalną odsyłającą do norm pozaprawnych. To, czy określone zachowanie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego ocenia się w odniesieniu do konkretnego przypadku i całości towarzyszących mu okoliczności, czego weryfikacja jest zadaniem sądu (art. 5 Kodeksu Cywilnego). Zasady współżycia społecznego stanowią element porządku prawnego. Nie są sankcjonowane ani egzekwowane.

Informacja!


Zastosowanie się pracownika do zasady współżycia społecznego ma zapewnić dogodną atmosferę w pracy oraz gwarantować przyjazne stosunki pomiędzy pracownikami. W kompetencji pracownika jest przestrzeganie wytycznych w miejscu pracy jak i poza nim.
Pracownik który dopuści się ciężkiego naruszenia zasad współżycia społecznego może być zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym.   Do naruszenia zasad współżycia społecznego   możemy zaliczyć np.:
 • ubliżanie współpracownikom,
 • ubliżanie lub  znieważenie  pracodawcy,
 • pobicie współpracowników,
 • stosowanie wobec pracowników czy pracodawcy  gróźb karalnych - w miejscu pracy lub nawet poza nim

Podstawa prawna: Encyklopedia Wikipedia
art. 52  § 1..1). Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).  

 

 

Thumb_20141203_124226_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH