Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
Płatności
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 Prace Autorskie:
                                      

Pytanie dnia


Po jakim terminie karę pracownika uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Mikroklimat

 to warunki cieplne miejsca ( środowiska ) pracy człowieka. Mikroklimat  jest jednym z elementów fizycznych występujących w środowisku pracy, który może stanowić czynnik uciążliwy, a nawet szkodliwy. Przepisy stanowią, że pracownik powinien mieć zapewniony tzw. komfort cieplny (równowagę cieplną. Wpływ na  mikroklimat mają   parametry otaczającego powietrza:
 • temperatura,
 • wilgotność względna,
 • prędkość ruchu,
 • promieniowanie cieplne,
 • iśnienie atmosferyczne,
 ale takż:
 • aktywność fizyczna,
 • metabolizm czy
 • parametry odzieży.
 
Mikroklimat zimny
Warunki mikroklimatu zimnego występują, gdy wskaźnik PMV < -2. Pracodawca ocenia z kolei parametry mikroklimatu zimnego (WCI), które są podstawą do wyznaczenia odzieży o wymaganym wskaźniku ciepłochronności (IREQ) oraz przerw w pracy na ogrzanie się w cieplejszym pomieszczeniu.
 
Mikroklimat gorący
Warunki mikroklimatu gorącego występują, gdy wskaźnik PMV > +2. Pracodawca ocenia z kolei parametry mikroklimatu gorącego (WBGT), które są podstawą do wyznaczenia przerw w pracy na ochłodzenie organizmu w chłodniejszym pomieszczeniu.

Informacja!


Prowadzenie prac w warunkach mikroklimatu zimnego może być przyczyną wyziębienia stwarzającego zagrożenia dla zdrowia.
Prowadzenie prac w warunkach mikroklimatu gorącego może być przyczyną szoku termicznego stwarzającego zagrożenia dla zdrowia.

.

 

Podstawa prawna: załącznik nr 2.  C. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 z późn. zm.) oraz materiały źródłowe strona CIOP