Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
Płatności
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 Prace Autorskie:
                                      

Pytanie dnia


 Zaświadczenie UDT kategorii II WJO uprawnia do obsługi wózków?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

34 %
Błędne odpowiedzi

66 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Społeczna inspekcja pracy

jest  służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.
Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.
Społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą:
 • zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy,
 • oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów),
 • grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).
Zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy.
Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu.
Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu nie będący członkiem związku zawodowego.

Informacja!


Pracodawca jest obowiązany zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Podstawa prawna: art. 1,2,3,5  ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163) ,  art.,  207   § 2. 7). Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).