Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •  
  ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Od treści świadectwa pracy z chwilą jego otrzymania od pracodawcy  pracownik może wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie pracownika od pracy w związku ze szczególnym wydarzeniem w jego życiu Wymiar urlopu okolicznościowego uzależniony jest od rodzaju zdarzenia, które jest powodem ubiegania się o urlop. Z prawa do urlopu nie trzeba korzystać od razu w dniu danego wydarzenia ,warunkiem jest aby czas ten był powiązany z danym wydarzeniem Urlop ten udzielany jest tylko  na pisemny wniosek pracownika.
 
Zgodnie z prawem, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi
 
2 dni wolnego w razie:
 • ślubu pracownika;
 • urodzenia się pracownikowi dziecka;
 • śmierci małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy
Jeżeli  mamy uprawnienie do wykorzystania dwóch dni, nie mamy obowiązku wykorzystania ich dzień po dniu – można wnioskować o przydzielenie należnych dni razem lub osobno.
 
1  dzień wolnego  w razie:
 • ślubu dziecka pracownika,
 • śmierci siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także
 • innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Jeżeli pracodawca tego zażąda należy dostarczyć mu dokument uprawniający do zwolnienia okolicznościowego. Dokumentami takimi są:
 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpis aktu zgonu.
 

 

Informacja!


Z tytułu urlopu okolicznościowego , pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę, obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Podstawa prawna:  §  15 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 z późn.zm.).

 

Thumb_20161214_091801_resized

 SZAFA BEZPIECZEŃSTWA