Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2015 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Do ilu zatrudnionych pracowników Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

75 %
Błędne odpowiedzi

25 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Czas pracy - system skróconego tygodnia pracy

to praca wykonywana   przez pracownika pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy czym dobowy wymiar czasu pracy w dni robocze pracownika może być wydłużony maksymalnie do 12 godzin, zaś okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 1 miesiąca.
Zgodnie z art. 148 m.in. w systemie skróconego tygodnia pracy czas pracy:
 •  pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,  
 • pracownic w ciąży,  
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody
- nie może przekraczać 8 godzin.
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nie przepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Informacja!


System skróconego tygodnia pracy  można  wprowadzić tylko na pisemny wniosek pracownika. Ewentualne uwzględnienie wniosku pracownika należy do pracodawcy. W razie decyzji negatywnej pracownikowi nie przysługuje w stosunku do pracodawcy żadne roszczenie
 
Podstawa prawna: art. 143 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141z późn. zm.tj. Dz. U. 2014 poz. 1502.)

Thumb_20141203_111243_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH