Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2015 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Jakiej wartości nie może przekraczać maksymalny poziom dźwięku A ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

52 %
Błędne odpowiedzi

48 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Ewakuacja

to uporządkowany ruch osób do miejsca bezpiecznego w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa . Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku jest jednym z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej. Właściciel lub zarządca obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową obowiązany jest w szczególności:

 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
Odpowiednie warunki ewakuacji polegają w szczególności na:
 • zapewnieniu odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych,
 • zapewnieniu odpowiedniej szerokości wyjść ewakuacyjnych,
 • zapewnieniu dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych,
 • zapewnieniu dopuszczalnej długości przejść ewakuacyjnych,
 • zapewnieniu odpowiedniej bezpiecznej pożarowo obudowy i oddzieleń dróg,
 • zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem.
 • dostarczeniu użytkownikom informacji niezbędnej do ewakuacji poprzez właściwe oznakowanie budynku,
 • ustalenia procedur postępowania na wypadek powstania pożaru, organizacji ewakuacji i prowadzenia ćwiczeń przeciwpożarowych (ewakuacyjnych),
 • zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi,
 

 

Informacja!


Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów,
 

Thumb_20141203_113326_resized

 NAKAZ  STOSOWANIA  ŚRODKÓW OCHROY INDYWIDUALNEJ  W POMIESZCZENIU