Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
Płatności
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 Prace Autorskie:
                                      

Pytanie dnia


Jakie są  podstawowe  rodzaje szkoleń z zakresu BHP?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

69 %
Błędne odpowiedzi

31 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Prace szczególnie niebezpieczne - wymagania

Pracodawca podczas wykonywania prac szczególnie niebezpieczny jest zobowiązany do :

 • ustalenia  i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy,
 • określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych ,
 • zapewnienia  bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 • zapewnienia instruktażu pracowników obejmującego
 w szczególności:
 • imienny podział pracy,
 • kolejność wykonywania zadań,
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych  czynnościach.
zapewnienia
 • odpowiednich środków zabezpieczających – środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej,
 • dostępu do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie dla osób upoważnionych i odpowiednio poinstruowanych
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, przechodzą  szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz w roku.
 

 

Informacja!


Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni pracownicy:
 • bez przeciwwskazań lekarskich,
 • pełnoletni,
 • dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach,
 • posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych (używanie do pracy aparatów tlenowych i na sprężone powietrze, używanie odzieży gazoszczelnej, obsługa środków transportu mechanicznego uprawnienia energetyczne itd.)
 

Podstawa prawna:  Rozdział 6 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)