Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

  •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

  • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

  • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

  •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

     

  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2015 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Pracownik przenoszony na stanowisko pracy gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe podlega badaniom:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

75 %
Błędne odpowiedzi

25 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS)

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika
w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych
zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

 

Informacja!


Pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych.

 

Podstawa prawna: § 2.1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2014 nr 0 poz. 817)

 

 

Thumb_20141203_111243_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH