Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


W jakim terminie od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu przez  pracodawcę o zastosowanej karze pracownik może wnieść sprzeciw do sądu pracy o uchylenie kary ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Urlop macierzyński

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje na jednakowych zasadach wszystkim pracownicom bez względu na to jaki rodzaj umowy o pracę posiadają oraz w jakim wymiarze czasu pracy są zatrudnione. Także długość stażu pracy nie odgrywa tutaj znaczenia. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Nie więcej niż  6 tygodni   urlopu macierzyńskiego może  przypadać przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego.
Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których część urlopu macierzyńskiego wykorzystuje ojciec dziecka. Ma to miejsce gdy:
 • rodzice z własnej woli dzielą się tym uprawnieniem,
 • matka dziecka jest hospitalizowana,
 • następuje śmierć matki dziecka.
Urlop macierzyński wynagrodzenie.
 
Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje w wysokości 100% miesięcznej podstawy wymiaru zasiłku. Dla pracownika kwota zasiłku będzie wynosić 100% wynagrodzenia.
 
Podstawę wymiaru zasiłku stanowi  :
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane  przez 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających moment nabycia prawa do świadczenia.
 • jeżeli przepracuje się  mniej niż 12 miesięcy, podstawą  wymiaru będzie ustalona jako średnia z pełnych przepracowanych miesięcy.
Jeżeli wystąpiły okoliczności do przyznania  zasiłku przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia, do postawy wymiaru zasiłku przyjęte zostanie:
 • wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę, jeżeli przysługuje w stałej miesięcznej wysokości.
 • Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie zmienne, do podstawy wymiaru zostanie przyjęte wynagrodzenie, które osiągnęłabyś w przypadku przepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego.

Informacja!


Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

 

 

Podstawa prawna:  art.  180  Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).    

 

Thumb_20141203_111243_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH