Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Przez jak długi okres przechowuje się wyniki kontroli okresowej  maszyn ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

63 %
Błędne odpowiedzi

37 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Źródła zagrożeń – czynnik chemiczny

Substancje chemiczne:
  • substancje toksyczne, drażniące, żrące, rakotwórcze, mutagenne, teratogenne, powodujące alergie
Reakcje chemiczne:
  • wyzwalające (uwalniające) substancje, wyzwalające (uwalniające) energię (reakcje egzotermiczne)

Informacja!


Przykładowe źródła zagrożeń mogące spowodować wypadek przy pracy lub chorobę powinny być uwzględnione podczas oceny ryzyka zawodowego.
Podstawa prawna: Klasyfikacja zagrożeń zawodowych opracowana przez  Europejskie Techniczne biuro Związków Zawodowych ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Thumb_20141203_111243_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH