Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •  
  ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


 Butle z gazami do spawania , przepalania powinny być chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych oraz  przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

64 %
Błędne odpowiedzi

36 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Sąd pracy

to odrębna jednostka organizacyjna sądów rejonowych . Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.

Sprawy jakimi zajmuję się sąd pracy:
 • sprawy wnoszone przez pracowników, dotyczące należności ze stosunku pracy,
 • sprawy wnoszone przez pracodawców przeciwko pracownikom (większość tych spraw dotyczy rozliczeń z tytułu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie).
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, czyli wnoszone przez osoby nie mające umowy o pracę, tylko np. umowę - zlecenie, ale twierdzące, że faktycznie łączy je z drugą stroną umowa o pracę i chcące, żeby zostało to formalnie potwierdzone.
Pracownik może występować przed sądem sam lub z pełnomocnikiem. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny, żona, mąż, rodzic, siostra, brat, córka, syn, inny pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy, przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy.

 

Informacja!


Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:
 • ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,
 • stosowania norm pracy,
 • pomieszczeń w hotelach pracowniczych

 

Podstawa prawna: . art.   262   Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).    

Thumb_20141203_111243_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH