Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •  
  ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2018 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Kto wystawia Deklaracje Zgodności  wyrobu ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

100 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Urządzenia transportu bliskiego zwane UTB

 Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego dotyczą :
 • wciągarek i wciągników,
 • suwnic,
 • żurawi,
 • układnic,
 • wyciągów towarowych,
 • podestów ruchomych,
 • urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • schodów i chodników ruchomych,
 • przenośników okrężnych kabinowych i platformowych,
 • dźwigów, w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych,
 • dźwignic linotorowych,
 • urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
 • dźwigników przeznaczonych do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo, w tym systemów do parkowania samochodów,
 • wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 
Nabycie do zakładu pracy  UTB   niesie ze sobą obowiązek zarejestrowania go  we właściwej terytorialnej  jednostce UDT. Urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację.
Organ UDT przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację, wykonuje następujące czynności:
 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji;
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie;
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją;
 • przeprowadza badania odbiorcze.
Eksploatujący powinien dla każdego  UTB prowadzić  założoną  przez UDT Książkę Rewizyjną     oraz zakłada i  prowadzi dziennik konserwacji w którym  odnotuje wszystkie wykonane czynności (usunięte usterki, dokonane przeglądu konserwacyjne);
W zależności od typu   UTB    będzie   podlegało   różnym formom dozoru, a z tego wynikać będzie częstotliwość badań okresowych, bądź doraźnych przeprowadzanych przez UDT. 

Informacja!


 Przy obsłudze  i konserwacji urządzeń transportu  bliskiego  mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do  określonego urządzenia.
 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 nr 193 poz. 1890),

Thumb_20141203_124226_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH - CZYNNIKI CHEMICZNE