Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
Płatności
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 Prace Autorskie:
                                      

Pytanie dnia


Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy do ewakuacji powyżej 3 osób  powinna wynosić :

 

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

86 %
Błędne odpowiedzi

14 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Pomieszczenie zagrożone wybuchem

to  pomieszczenie w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych,
 • gazów,
 •  par,
 • mgieł lub
 •  pyłów,
której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa.
W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.
Należy mieć na uwadze niezależność pojęć „pomieszczenie zagrożone wybuchem” i „strefa zagrożona wybuchem”. Fakt, że pomieszczenie nie jest zaklasyfikowane do zagrożonych wybuchem nie świadczy o tym, iż nie będzie w nim występować strefa zagrożenia wybuchem.
 

Informacja!


Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.
Podstawa prawna § 37. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).