Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 Prace Autorskie:
                                      

Pytanie dnia


Zabronione prace dla  kobiet w warunkach narażenia na hałas, którego  poziom ekspozycji odniesiony do  8 godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB, dotyczą :

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

67 %
Błędne odpowiedzi

33 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Ubezpieczenia pracowników w ZUS

 Ubezpieczenia obowiązkowe
Ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują:
 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenia rentowe,
 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym,
 • oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych i wynoszą:
 • na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,( składkę finansuje się z własnych środków w równych częściach pracownik i pracodawca – po 9,76%,
 • na ubezpieczenia rentowe - 8,00% podstawy wymiaru, ( składkę finansują z własnych środków  w wysokości 1,5% podstawy wymiaru pracownik i w wysokości 6,5 % podstawy wymiaru pracodawca),
 • na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru. ( składkę finansuje w całości z własnych środków pracownik),
 • na ubezpieczenie zdrowotne – 9% ( jest pobierana z dochodu pracownika),
 • na ubezpieczenie wypadkowe  której wysokość jest zróżnicowana  od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru  ( składkę finansuje w własnych środków pracodawca).

Informacja!


 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika stanowi przychód  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy czyli wynagrodzenie pracownika. 
 Podstawa  prawna :art. 1 , 15 ,22  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm.)
www.zus.pl