Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
Płatności
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " PAKIET INSTRUKCJI BHP DO BIURA"

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 Prace Autorskie:
                                      

Pytanie dnia


Ile powinna wynosić szerokość przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami , przeznaczona tylko do obsługi tych urządzeń, jeśli odbywa się na  niej  ruch dwukierunkowy ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

58 %
Błędne odpowiedzi

42 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Kodeks pracy

 to ustawa która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy składa się z 15 działów:

 • Dział pierwszy: Przepisy ogólne,
 • Dział drugi: Stosunek pracy,
 • Dział trzeci: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
 • Dział czwarty: Obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • Dział piąty: Odpowiedzialność materialna pracowników,
 • Dział szósty: Czas pracy,
 • Dział siódmy: Urlopy pracownicze,
 • Dział ósmy: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • Dział dziewiąty: Zatrudnianie młodocianych,
 • Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Dział jedenasty: Układy zbiorowe pracy,
 • Dział dwunasty: Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
 • Dział trzynasty: Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • Dział czternasty: Przedawnienie roszczeń,
 • Dział piętnasty: Przepisy końcowe

 

 Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94 z późn.zm).