Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •  
  ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Uraz powstały podczas wypadku według definicji to :

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

81 %
Błędne odpowiedzi

19 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Hałas

to czynnik niebezpieczny i szkodliwy występujący w środowisku pracy według definicji -  hałas  to każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Hałas można podzielić na:
 •  hałas infradźwiękowy  - to hałas o bardzo niskiej częstotliwości, poniżej 20 Hz, emitowany w szczególności przez maszyny i urządzenia przepływowe, takie jak sprężarki, silniki wysokoprężne, młoty, wentylatory przemysłowe, dmuchawy wielkopiecowe.
 • hałas ultradźwiękowy - to hałas o wysokiej częstotliwości, powyżej 20 000 Hz (20kHz), emitowany przez m.in. lutownice ultradźwiękowe, wanny lutownicze, zgrzewarki, płuczki ultradźwiękowe, narzędzia pneumatyczne, sprężarki, palniki, niektóre maszyny włókiennicze. Ultradźwięki są, co prawda, wykorzystywane w procesach technologicznych, a także w diagnostyce medycznej, w przemyśle spożywczym, w defektoskopii itp.
Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu w środowisku pracy są  następujące:
 • dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy – wartość NDN = 1  wynosi 85 dB;
 • maksymalny poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 dB;
 • szczytowy poziom dźwięku C nie może przekroczyć wartości 135 dB.

Prace  w hałasie i drganiach wzbronione kobietom  w ciąży 
a)      Prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
 • poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
 • szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
 • maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,
b)      prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:
 • równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,
 • szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB,
c)      prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:
 • równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,
 • maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz
Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci:
hałasu, hałasu ultradźwiękowego,  wykonuje się:
 • co najmniej raz na dwa lata — jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN), określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zwanego dalej „NDN”;
 • co najmniej raz w roku — jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN.
 
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu , wykonanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

 

Informacja!


Dolna wartość ekspozycji – 80 dB(A) hałasu ciągłego i/lub 135 dB (szczytowy poziom dźwięku). Gdy zostanie przekroczona, pracownikom należy udostępnić środki ochrony przed hałasem na indywidualne życzenie.
Górna wartość ekspozycji-85 dB(A) hałasu ciągłego i/lub 137 dB (szczytowy poziom dźwięku). Po przekroczeniu górnej wartości należy obowiązkowo stosować środki ochrony.
 
 
Podstawa prawna załącznik nr 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2014 nr 0 poz. 817 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09. 1996 r. w sprawie prac wzbronionych kobietom (Dz.U . 1996 Nr 114 poz. 545), (zmiana : Dz. U z 2002 r. Nr 127 poz.1092) 
(§ 13.1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego  2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz.166 ) 

Thumb_20161005_104117_resized