Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " KODEKS PRACY "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 Prace Autorskie:

                                      

Pytanie dnia


Centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach substancji i ich mieszanin to :

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie pracownika od pracy w związku ze szczególnym wydarzeniem w jego życiu Wymiar urlopu okolicznościowego uzależniony jest od rodzaju zdarzenia, które jest powodem ubiegania się o urlop. Z prawa do urlopu nie trzeba korzystać od razu w dniu danego wydarzenia ,warunkiem jest aby czas ten był powiązany z danym wydarzeniem Urlop ten udzielany jest tylko  na pisemny wniosek pracownika.
 
Zgodnie z prawem, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi
 
2 dni wolnego w razie:
 • ślubu pracownika;
 • urodzenia się pracownikowi dziecka;
 • śmierci małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy
Jeżeli  mamy uprawnienie do wykorzystania dwóch dni, nie mamy obowiązku wykorzystania ich dzień po dniu – można wnioskować o przydzielenie należnych dni razem lub osobno.
 
1  dzień wolnego  w razie:
 • ślubu dziecka pracownika,
 • śmierci siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także
 • innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Jeżeli pracodawca tego zażąda należy dostarczyć mu dokument uprawniający do zwolnienia okolicznościowego. Dokumentami takimi są:
 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpis aktu zgonu.
 

 

Informacja!


Z tytułu urlopu okolicznościowego , pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę, obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Podstawa prawna:  §  15 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 z późn.zm.).