Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2015 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Jaki wymiar urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy w przypadku urodzenia  pięciorga i więcej    dzieci  w jednym porodzie ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

0 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Umowa o pracę - rozwiązanie za wypowiedzeniem

każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

 • okres próbny,
 • czas nie określony.
 Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia .Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
 
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownik może złożyć w każdym terminie i nie ma tutaj zakazów ustawowych , należy jednak pamiętać że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
Przykład - jeśli dokonano wypowiedzenia:
 • 1 miesięcznego 10 maja - to umowa o pracę rozwiąże się z ostatnim dniem czerwca,
 • 2 miesięcznego 10 maja - to umowa o pracę rozwiąże się z ostatnim dniem lipca,
 • 3 miesięcznego 17 maja - to umowa o pracę rozwiąże się z ostatnim dniem sierpnia,
 • 1 tygodniowego w   środę - okres wypowiedzenia kończy się w sobotę następnego  tygodnia

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.  

 

Informacja!


Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 
W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  Wymiar zwolnienia wynosi:
 • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
 • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia  z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników
 
 

 

Podstawa prawna: art.32 - 41   Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).    

 

Thumb_20150814_105233_ schody

OZNAKOWANIE SCHODÓW