Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2015 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


 Prace  kobiet związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów. Zabronione są wszystkie prace dorywcze  , przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają: 

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

69 %
Błędne odpowiedzi

31 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Substancja niebezpieczna

do substancji niebezpiecznych zaliczamy wszystkie ciecze, gazy lub ciała stałe, środki chemiczne lub biologiczne, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników. .(definicja Unii Europejskiej)

W rozumieniu przepisów substancjami niebezpiecznymi i preparatami niebezpiecznymi są substancje i preparaty zaklasyfikowane, co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
 • substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych,
 • substancje i preparaty o właściwościach utleniających,
 • substancje i preparaty skrajnie łatwo palne,
 • substancje i preparaty wysoce łatwo palne,
 • substancje i preparaty łatwo palne,
 • substancje i preparaty bardzo toksyczne,
 • substancje i preparaty toksyczne,
 • substancje i preparaty szkodliwe,
 • substancje i preparaty żrące,
 • substancje i preparaty drażniące,
 • substancje i preparaty uczulające,
 • substancje i preparaty rakotwórcze,
 • substancje i preparaty mutagenne,
 • substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość,
 • substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska.

 Niebezpieczne  substancje  chemiczne są używane w zakładach pracy powszechnie i stale, często jednak bez świadomości związanego z nimi ryzyka zawodowego. A są one przecież przyczyną wielu chorób i mogą powodować poważne urazy, a nawet prowadzić do śmierci pracowników. Niebezpieczne czynniki chemiczne mogą dostać się do ludzkiego organizmu:

 • drogą oddechową (wdychanie),
 • poprzez skórę (absorpcja),
 • poprzez układ pokarmowy (połknięcie).
Czynnikami wpływającymi na poziom ryzyka są: sposób stosowania produktu, jego stężenie, czas narażenia oraz stosowanie (bądź nie) odpowiednich środków ochrony

Informacja!


Pracownik używający w procesie pracy substancji niebezpiecznych powinien zostać zapoznany z Kartą  Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych  która opisuje  skład substancji i preparatów chemicznych oraz ich charakterystyczne cechy mające wpływ na zdrowie ludzkie lub  środowisko naturalne.

Podstawa prawna: art. 4 ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322)

 

Thumb_20141203_124226_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH - CZYNNIKI CHEMICZNE