Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Konkurs serwisu testzbhp.pl

TestZBhp konkurs

Brak trwających konkursów ...
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

60 %
Błędne odpowiedzi

40 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Wypadek przy pracy z tytułu ubezpieczenia – dokumentacja

Przykładowe  udokumentowanie wypadku przy pracy z tytułu ubezpieczenia  w formie pisemnej  powinno zawierać :
 • Akta wypadku ( strona tytułowa).
 • Zawiadomienie o wypadku ( poszkodowany odpowiedniemu podmiotowi  ).
 • Szkic , fotografia miejsca zdarzenia ( w razie potrzeby).
 • Informacje od świadka wypadku  ( świadków).
 • Wyjaśnienia poszkodowanego( o ile stan zdrowia pozwala ).
 • Dokumentacja medyczna potwierdzająca uraz.
 • Inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku.
 • Karta wypadku
 • Statystyczna karta wypadku

Informacja!


Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach: pierwszy egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub upraw­niony członek rodziny, drugi egzemplarz pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, trzeci egzemplarz jest przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS) , jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.
 
 

Thumb_20141203_113326_resized

 NAKAZ  STOSOWANIA  ŚRODKÓW OCHROY INDYWIDUALNEJ  W POMIESZCZENIU