Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
Płatności
 • Według statystyki co 7,30 minut  dochodzi do wypadku przy pracy

 •  Co 16 godzin  dochodzi do  ciężkiego wypadku przy pracy

 • Co 31  godzin dochodzi do  śmiertelnego  wypadku przy pracy

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

 • Konkurs strony testzbhp.pl. - zmiany w regulaminie.

 •  Do wygrania w konkursie " SMYCZ - PRACUJE BEZPIECZNIE "

   

 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2014 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
 Prace Autorskie:
                                      

Pytanie dnia


Badania lekarskie profilaktyczne przeprowadza sie na podstawie skierowania wydanego przez:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

100 %
Błędne odpowiedzi

0 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Okulary korygujące wzrok

Pracownikowi zatrudnionemu przez pracodawcę, użytkującemu w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Okulary zapewnia pracodawca. Oznacza to, że to pracodawca określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Kwestią sporną dla wielu pracodawców stanowi wysokość refundacji takiego zakupu, gdyż w rozporządzeniu ustawodawca nie określił jednoznacznej sumy, za jaką okulary korygujące wzrok mają być zakupione. Zasada refundacji jest indywidualną decyzją pracodawcy, którą powinien określić w przepisach wewnętrznych zakładu pracy. Niemniej jednak kwota refundacji ma umożliwić pracownikowi zakup okularów wedle zalecenia lekarza okulisty. Zwrot kosztów okularów korygujących wzrok dotyczy:
 • szkieł korekcyjnych odpowiadających wskazaniom orzeczenia lekarskiego,
 • najtańszych oprawek okularowych.

 

 

Informacja!


Pracownik, któremu lekarz zalecił stosowanie przy monitorze okularów korygujących wzrok, może podjąć decyzję o zakupie okularów droższych – za kwotę wyższą niż ta, którą przeznaczył pracodawca. W takim przypadku pracownik z własnych środków pokrywa różnicę między kwotą przeznaczoną przez pracodawcę a faktycznym kosztem zakupu okularów.
 

Podstawa prawna  § 8. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. z 1998 nr 148 poz. 973)