Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia

Regulamin

 

REGULAMIN serwisu Testzbhp.pl

Korzystając z serwisu Testzbhp.pl akceptujesz niniejsze warunki i postanowienia.

       I. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Warunki uczestnictwa (rejestracja w serwisie)
 4. Funkcjonalność serwisu – tworzenie, rozwiązywanie testów
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

      II. Konkurs testzbhp.pl

 1. zasady
 2. uczestnictwo
 3. nagrody

      III. Postanowienia końcowe


 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Serwis Testzbhp jest udostępniany Użytkownikom przez firmę Roman Majer z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Gabszewicza 36m6 NIP 856 – 109 -45 -24 REGON 634207687

 2. Serwis jest redagowany przez magistra inżyniera Romana Majera, specjalizacja zawodowa BHP -  "Specjalista d/s bhp"

 3. Serwis Testzbhp umożliwia Użytkownikowi korzystanie z bazy pytań zawartej w następujących blokach tematycznych

 1. Przepisy Ogólne BHP

 2. Czynniki szkodliwe i uciążliwe

 3. Transport i magazynowanie

 4. Maszyny i urządzenia

 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 6. Praca Kobiet

 7. Praca przy monitorach ekranowych

 8. Prawna Ochrona Pracy

 9. Ochrona ppoż

 10. I pomoc Medyczna

 11. Praca Młodocianych

 12. BHP Budownictwo

 13. BHP w szkole

 14. Prawo Pracy

 15. Ochrona Środowiska

 1. Pytania są na poziomie wiedzy podstawowej dla inspektora bhp, pracodawcy pełniącego obowiązki służby bhp. 

 1. Korzystający ze strony testzbhp.pl może:

 • Rozwiązywać codziennie nowy test dnia 21 pytań - Test dnia pytania z bazy od a) do k)

 • Układać pytania testowe w ilości do 25 i następnie je rozwiązywać w wersji edukacyjnej lub sprawdzającej w trybie on - line - Ułóż pytanie pytania z bazy od a) do o)

  Pytania układane i pisane są zapisywane w zakładce Użytkownika Moje testy
 • Pisać pytania egzaminacyjne z przeznaczeniem do szkoleń z zakresu BHP, szkolenia stanowiskowe do 15 pytań, szkolenia okresowe do 25 pytań, szkolenia edukacyjne np. na studiach podyplomowych do 25 pytań (pytania można drukować i zapisywać na własnym komputerze jak również rozwiązywać w wersji edukacyjnej lub sprawdzającej w trybie on - line) pytania z bazy od a) do o)

 • Brać bezpłatnie udział w comiesięcznym - konkursie pytania z bazy od a) do k)

 • Korzystać z zakładki Niezbędnik Inspektora

 • Korzystać z linków do ważniejszych stron o tematyce BHP

 

 1. Nazwy użyte w regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zamieszczania Treści Użytkowników w Serwisie Test wiedzy.

  2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu Testzbhp na podstawie Regulaminu

  3. Serwis– oznacza Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.testzbhp.pl.

  4. Funkcjonalność Serwisu– oznacza dostępne w Serwisie formy i możliwości (w tym techniczne) wyszukiwania i rozwiązywania Testów znajdujących się w Serwisie, prezentowania osoby Użytkownika, jego danych i informacji o Użytkowniku oraz tworzenia, publikowania i przechowywania przez Użytkowników Testów,

  5. Zablokowanie Użytkownika– oznacza stan, w którym Użytkownik nie może z przyczyn określonych w Regulaminie korzystać z Serwisu.

  6. Zablokowanie lub Zablokowanie Treści Użytkownika– oznacza stan, w którym Treści Użytkownika nie są dostępne w Serwisie (dostęp do Treści jest uniemożliwiony) z przyczyn określonych w Regulaminie lub/i we właściwych przepisach prawa.

  7. Test– oznacza test zamieszczony w Serwisie wraz z dołączonym do niego Plikiem lub bez Pliku, służący sprawdzeniu wiedzy Użytkownika w zakresie tematyki wyznaczonej przez test. Rodzaje Testów możliwych do stworzenia i publikacji przez Użytkownika w Serwisie są oznaczone na Stronach internetowych Serwisu.

 1. Korzystanie z pełnej Funkcjonalności Serwisu (za wyjątkiem możliwości rozwiązywania „testu dnia” oraz ułożenia testu składającego się maksymalnie do 3 pytań z tematu) wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki będą musiały zostać spełnione łącznie):

   • zarejestrowania się (założenia Konta Użytkownika) w Serwisie i zalogowania się Użytkownika do Serwisu;
   • wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy związanych z korzystaniem z Serwisu, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne), a następnie przesłania tych Formularzy drogą elektroniczną do Testzbhp.pl poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu

   

 2. Testzbhp.pl informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z tych Funkcjonalności Serwisu, które wymagają podania danych osobowych

 3. Zgoda na przetwarzanie przez Testzbhp.pl danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z tych Funkcjonalności Serwisu, które wymagają podania przez Użytkownika danych osobowych

 4. Serwis umożliwia Użytkownikom:

 1. Układanie i rozwiązywanie Testów znajdujących się w Serwisie

 2. założenie i korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie;

 3. zgłaszanie korekt do pytań znajdujących się w Serwisie;

 4. udział w konkursie

 1. Serwis Testzbhp umożliwia swoim Użytkownikom opcję „napisz test”. Wybieramy szablon oraz dziedzinę, z której będziemy tworzyć test. Po wybraniu szablonu wchodzimy w bazę pytań. Mamy możliwość dodania do testu własnego pytania – niedostępnego w puli – za pomocą opcji „dodaj własne pytanie”. Odpowiedzi niezaznaczone traktowane są jako błędne. Serwis Testzbhp umożliwia swoim Użytkownikom rozwiązanie tzn. „testu dnia”. Test składa się z 21 pytań. Pytania wybierane są losowe z puli zagadnień dostępnych w Serwisie pytania z bazy od a) do k)

 2. Poprawna w pytaniu jest zawsze tylko jedna odpowiedź. Po rozwiązaniu testu widoczne jest podsumowanie (wynik) i dokładna statystyka testu (ilość poprawnych/błędnych odpowiedzi).Podczas rozwiązywania testu Użytkownik może skorzystać z następujących możliwości:

   1. Przycisk Odpowiedz przechodzimy do następnego pytania

   2. Przycisk Nie wiem (w przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie) powoduje przejście do następnego pytania

   3. Przycisk „Cofnij” daje możliwość powrotu do poprzedniego pytania

   4. Przycisk „Zgłoś błąd„ powoduje przeniesienie do formularza za pomocą którego możemy autorowi zgłosić czyli opisać wykryty w pytaniu błąd. Pojawia się komunikat o wysłaniu zgłoszenia

 1. W celu utworzenia Testu Użytkownika w Serwisie, Użytkownik powinien:
  a) Wejść w zakładkę
  Ułóż test a następnie ułożyć Test (maksymalna liczba pytań w teście to 25) za pomocą odpowiedniego Formularza, dokonać wyboru pytań w sposób losowy bądź ręczny, nadać tytuł układanemu testowi (testy bez tytułu nie zostaną zapisane), ułożone testy znajdują się w zakładce „Moje testy”. Nawigacja jest identyczna jak w punkcie 10 Regulaminu (test dnia).

 2. Test możemy rozwiązać na dwa sposoby w dwóch trybach

a) Tryb edukacyjny - pozwala przechodzić test z wyświetleniem pojedynczego pytania na jednej stronie. Po każdej udzielonej odpowiedzi pojawia się ekran z informacją czy udzielono poprawnej odpowiedzi oraz wskazanie jej, jeśli wynik jest negatywny. W tym trybie nie ma końcowego podsumowania ze statystykami testu

b) Tryb sprawdzający - pozwala przechodzić test z wyświetleniem pojedynczego pytania na jednej stronie. W tym trybie po zakończeniu testu pojawia się podsumowanie prezentujące wynik oraz czas spędzony nad rozwiązywaniem testu.

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkowników naruszać będą postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego albo utrwalone zostaną z błędami, dostęp do takich Treści w Serwisie będzie blokowany (uniemożliwiany), a następnie Treści te mogą być usuwane z Serwisu

 2. Użytkownik posiada wszelkie prawa do Treści zamieszczanych przez niego w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, i przechowywanie w Serwisie, zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do tych Treści. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści zamieszczanych przez niego w Serwisie oraz prawo do zezwalania na oglądanie lub/i czytanie lub/ocenianie lub/i komentowanie tych Treści przez innych Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie Treści, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

 1. II. Konkurs Testzbhp.pl:

 1. Serwis Testzbhp raz w miesiącu jest organizatorem konkursu, który odbywa się na stronie www.testzbhp.pl. Konkurs trwa od 1 (pierwszego) do 25-tego każdego miesiąca. Liczba pytań konkursowych: 53.

 2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Serwisu.

 3. Zakres tematyczny konkursu obejmuje pytania z szeroko rozumianego pojęcia – Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 4. Uczestnictwo w konkursie jest darmowe.

 5. Konkurs zawiera 53 pytania, które pochodzą tylko z bazy serwisu testzbhp.pl – czas rozwiązywania może wynieść od 15 do 50 minut

 6. W każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

 7. Punktacja:

  1. dobra odpowiedź 10pkt w czasie do 30sekund

  2. dobra odpowiedź 5pkt w czasie powyżej 30 sekund

  3. 0pkt za brak zaznaczenia odpowiedzi

  4. 0pkt za błędną odpowiedź

 1. Zakończenie rozwiązywania tekstu równoznaczne jest z otrzymaniem przez Użytkownika: ilości zdobytych punktów, czas w jakim test został rozwiązany, aktualnego miejsce w konkursie.

 2. Każdy Użytkownik może tylko jeden raz w danym miesiącu przystąpić do konkursu.

 3. Lista osób nagrodzonych będzie publikowana na łamach Serwisu na koniec każdego miesiąca.

 4. W przypadku zajęcia pierwszego miejsca przez dwie lub więcej osób o zwycięstwie w konkursie w danym miesiącu decydują:

   1. punkty

   2. czas rozwiązania testu

   3. częstotliwość logowania się na stronie testzbhp.pl (nagradzamy stałych gości Serwisu)

 1. Nagrod w konkursie podana jest w regulaminie konkursu i na stronie konkursu . Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy na wskazany wcześniej adres w terminie do 14 dni od otrzymania danych do wysyłki. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą w celu ustalenia adresu wysyłki nagroda przepada

 2. Użytkownik przystępując do konkursu akceptuje jego Regulamin.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Użytkownicy mogą składać na adres info@testzbhp.pl w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od ich otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Testzbhp.pl.

 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

 6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

 8. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania pytania lub punktów za pytanie w przypadku jego błędnego sformułowania budzącego wątpliwości uczestników

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne wynikające z przyczyn obiektywnych np. uszkodzenie linii przesyłowych, niemożliwość zalogowania, rozłączenie w trakcie rozwiązywania konkursu

III. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej Stronie internetowej.

 2. Testzbhp.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na Stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 4. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres poczty elektronicznej info@testzbhp.pl lub poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się na Stronie internetowej Serwisu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji